fbpx

Kontakta oss

Nygatan 74
Norrköping
Tel: 070 - 677 6202
info@komplus.se

Kinda kommun

För Kinda kommun har vi producerat turistbroschyren ”Kinda – Utflykternas bygd”. Arbetet har bestått av att komma med allt från designförslag och innehåll till helt färdig och tryckt broschyr i två editioner. Vi har researchat och inventerat kommunens utbud och producerat texter och bildretuscherat det mesta av innehållet själva inklusive en kommunkarta med besökaren i fokus.