Vill du hålla hög kvalitet i alla dina kanaler?

Vi kommunicerar hela tiden. Vår förmåga att kommunicera med ord är en av förklaringarna till att vi människor har utvecklats som vi har gjort. Med hjälp av språket har vi kunnat förmedla kunskaper och erfarenheter mellan generationer, mellan länder och genom årtusenden. 

Vi på Komplus arbetar tillsammans, vi är ett team och vi bollar hela tiden det vi gör med varandra i syfte att kalibrera vårt arbete till kundens nytta. För det är nyttan med orden som är det viktiga. Vad vill vi säga, till vem, varför vill vi säga detta och på vilket sätt? 

När vi kommunicerar talar vi till människors känslor och förnuft. Oftast är det så att människor reagerar med känslor först och sedan försöker de handla förnuftigt. Alltså gäller det att först fånga ett intresse, väcka en känsla hos läsaren för att sedan gå vidare till själva ”berättandet”. 

Content handlar om att skapa planerat innehåll för alla dina kanaler och vi skapar innehåll som är kreativt, konsekvent och av hög kvalitet med hjälp av ord, bilder, videor och andra medier så att ditt varumärke stärks och upplevs på samma sätt. 

Exempel på content i Utonjut-kampanj