Communication is the sum of all actions

 

Ditt varumärke ”arbetar” hela tiden – genom allt du gör och allt som syns – till exempel genom din personal, din byggnad, skyltens placering, kvalitén på pappret, arbetskläderna, representationen och mycket mer…

Malin Lundgren
Art Director

Håll ihop din identitet!

Din visuella identitet är en nödvändighet och din grafiska profil är ett viktigt redskap i hur ditt varumärke kommunicerar med omvärlden. Arbetet med att tydligt och enhetligt förmedla vad ditt varumärke står för blir dessutom mycket lättare om du har en bra grafisk profil att utgå ifrån. Det är mycket viktigt att allt som trycks eller publiceras följer den grafiska profilens regler  och anvisningar. Vi har genom åren tagit fram många grafiska profiler för våra kunder och vi vet av erfarenhet hur betydelsefullt det är att den är konsekvent. Och snygg.

För att bygga upp en tydlig identitet så behöver vi dela upp de olika beståndsdelarna av den visuella helheten i hierarkier. Exempelvis hur stor en huvudrubrik ska vara i förhållande till en underrubrik, eller när och hur vi ska använda de sekundära färgerna i en färgpalett. Men också när grafiska element och former ska användas. När det gäller fotografier och bilder  behövs det en egen tonalitet och riktning som överensstämmer med vad varumärket står för. Det samma gäller illustrationer och grafiska element. Det ska kännas att det är samma varumärke! Vad som också är några av de viktigaste identitetsbärarna för ett varumärke är formen, typsnitten och storlekarna på orden. Helt enkelt innebär det att varumärket har en egen känsla i hanteringen av texter som är genomgående och skapar igenkänning. 

Att skapa ett unikt varumärke visuellt är utmanande och kräver mycket  ödmjukhet. Jag har många associationslekar innan jag kommer fram till en idé. Det kan exempelvis vara en färg, ett djur eller något organiskt, till att börja med. Men det skulle också kunna vara en grafisk form som refererar till ord som varumärket associeras med. Summa summarum är det alltså lämpligt att göra denna övning innan varumärkesarbetet börjar annars finns risken att varumärket blir för generiskt eller – i värsta fall – liknar något annat varumärke! Vi eftersträvar alltid unikhet!