Laddar

Kinda kommun

Besöksnäring och kommunikation

I en storslagen natur präglad av böljande kullar och många sjöar ligger Kinda kommun inbäddad i södra Östergötland på gränsen till Småland. Kommunen har många serviceorter och god kommunikation till flertalet större städer.

Kommunens funktioner och verksamheter har olika behov av kommunikation och i en upphandling söktes en partner som skulle kunna ta flera uppdrag när den interna kommunikationsavdelningen behövde avlastning eller sökte stöd i olika kommunikationsinsatser.

Vi har under flera år producerat material för olika delar av Kinda kommuns behov. Den årliga turistbroschyren planeras ett år innan distribution för att säkerställa att det finns relevanta foton och att trender inom besöksnäringen fångas upp i ett tidigt skede.

I utvecklingen av destinationen Sjöriket Kinda fick vi den stora äran att designa logotypen.

Under ett flerårigt projekt har vi utvecklat en metod för att förenkla för en förvaltning i kommunen att göra kommunikationsinsatser. Metoderna har skapats genom workshops för att analysera behov, kartlägga målgrupper och kanaler. Resultatet blev en ökad kunskap i hur förvaltningen kan genomföra kommunikationsinsatser.

Uppdraget

Kund

Kinda kommun

Startade

2017

Innehåll

Turistbroschyrer, kartor, platsvarumärke, grafisk identitet, löpande kommunikation et cetera.