Behöver du hjälp med att ta fram strategier?

Grundläggande för kommunikation är att den bör struktureras i en plan. Det kan vara en marknadsplan, en specifik kommunikationsplan, ingå i en övergripande affärsplan eller i en riktad kampanjplan. Oavsett namn på planen är det viktigt att tänka på helheten. Då går det att bli mer effektiv i kommunikationen. Nedanstående Evighetshjul är en bra övergripande modell som börjar med analys innan planering för att sedan gå över till genomförande, uppföljning och utvärdering. Vi hjälper gärna till att skapa denna överblick för våra kunder.

webmall_kvadrat_2000_evighetshjulet-1

Vi hjälper dig och din organisation med att ta fram affärsövergripande strategier som leder till slagkraftiga och relevanta visioner, affärsidéer och värderingar. Vi kan också hjälpa till med mer handgripliga marknads- och kommunikationsstrategier. 

Vi hittar en position och en identitet för ditt erbjudande som är hållbar över tid. Vi kan göra Brand Audits för att ta reda på hur ditt varumärke upplevs och komma med förslag på ompositionering.

I arbetet med att ta fram strategier använder vi oss av många olika metoder och modeller. Vi utför arbetet tillsammans med dig och bildar team. Arbetet involverar möten, workshops, seminarier samt utbildningar och upplägget skräddarsys unikt utifrån ditt behov.

Låt oss komma med ett förslag på hur vi kan hjälpa dig med dina strategier!