Hej!

Mitt namn är Thea Boras Delgado och jag är copywriter på Komplus. Jag älskar språk och konst och jag tycker om att övertyga och berätta med hjälp av ord och bilder! Jag författar nya texter och redigerar befintliga för att fånga den rätta känslan i kundens värderingar. Att med så få ord som möjligt förmedla andemeningen i en text och att skapa slagkraftiga rubriker är roliga utmaningar som inspirerar mig till kreativitet! Jag är också byråns omvärldsbevakare och jag hanterar dagligen stora mängder av information inom olika ämnesområden. Jag har arbetat som copywriter i över 10 år, även om jag har en fil kand examen i konstvetenskap och visuell kommunikation från Linköpings universitet. Eftersom språkkonst och bildkonst smälter ihop i reklamens värld så trivs jag som fisken i vattnet här på Komplus!