Laddar

Againity

Generating power for a new generation

Againity är ett industriföretag inom energisektorn med en patenterad turbin och ett paketerat elgenererande system som tar vara på kunders lågtempererade värme och omvandlar den till el. Det är ett snillrikt och framgångsrikt företag som växer på en marknad som söker framtidsäkra lösningar.

I bolagets begynnelse sökte de en kreativ och strategisk partner för att bygga upp en gedigen plattform för bolagets etablering och framtida utveckling. I Komplus fann företaget den partner som hade just den erfarenhet och kompetens de sökte.

Vi har varit bolagets partner från allra första början och bland annat varit delaktig i skapandet av bolagsnamnet, varumärkeshantering, uppbyggnad av grafisk profil, webbplats och löpande produktion av kommunikation inom alla kanaler et cetera. Det är ett sant nöje att ha levererat devisen ”Generating power for a new generation”.

Uppdraget

Kund

Againity AB

Startade

2013

Innehåll

Bolagsnamn, varumärke, grafisk identitet, löpande kommunikation, webbplats, annonser et cetera